7. évf
8. évf
9.abc
10. évf
11.a
11.b
Érettségi
Mindenki
Email

FIZIKA – érettségire készülőknek

FIZIKA EMELT órák tananyagai, feladatai, teendők március 16-tól:

Tananyagok és feladatok az egyes tanítási órákra

(12. évfolyam, emelt fizika)Március 16. hétfő (dolgozat) PDF DOC

Március 23. hétfő PDF

Március 30. hétfő PDF

Április 6. hétfő PDF

Április 20. hétfő PDF

Április 27. hétfő PDF


Hivatalos dokumentumokFizika érettségi vizsgakövetelmények

(közép és emelt szinten,

hivatalos legutolsó, érvényes változat)

(a témák, fogalmak, törvények, jelenségek részletes leírása, amit közép vagy emelt szinten kell tudni)

PDFEmelt szintű fizika érettségi kísérletei

PDFKorábbi évek feladatsoraiÉrettségi témakörök tananyagának összefoglalásai:

1. Haladó mozgások PDF

2. Periodikus mozgások I. - körmozgás, rezgőmozgás PDF

3. Periodikus mozgások II. - hullámmozgás PDF

4. Erők, forgatónyomaték, egyensúly PDF

5. Newton törvények, lendület PDF

6. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok PDF

7. Nyomás, folyadékok, gázok mechanikája PDF

8. Hőtágulás (szilárd és folyékony anyagoknál) és hőterjedés PDF

9. Hőtan – Ideális gázok állapotváltozásai PDF

10. Hőtan főtételei PDF

11. Halmazállapot-változások PDF

12. Elektromos mező, elektrosztatika PDF

13. Egyenáram PDF

14. Elektromágnes és indukció PDF

15. Elektromágneses hullámok PDF

16. Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika PDF

17. Az atom szerkezete, atommodellek PDF

18. Fotoeffektus, foton, az elektron hullám természete, az elektronhéj szerkezete PDF

19. Az atommag összetétele, radioaktivitás PDF

20. Maghasadás, láncreakció, magfúzió PDF

21. Általános tömegvonzás, bolygómozgás PDF

22. Csillagászat


Hasznos linkek, videók mindenkinek


Ősrobbanás (50 perc)


Utazás az Univerzum peremére (1 óra 33 perc)


Tér - idő elmélet (45 perc)


Utazás egy fekete lyuk belsejébe (45 perc)